Kaliteli ve Sürekli Eğitimin Adresi
Beceri kazandırma programları

Beceri kazandırma programları

Beceri kazandırma programları

Beceri kazandırma programları; bireyin sahip olduğu niteliklerin, bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesidir.

Bu kavram son yıllarda, hem eğitim ve iş dünyasında hem de gündelik yaşamda büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan bir kavram haline gelmiştir

Çünkü; Kişisel Gelişim Eğitimleri:

  • Aktif iş yaşamı içinde
  • İşe alım süreçlerinde giderek artan bir önem kazanmıştır ve kazanmaya da devam etmektedir.

Neden Beceri kazandırma programları?

  • Kişilerin nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışları geliştikçe çevresi ile olan iletişimi ve etkileşimi de gelişir.
  • Hem sosyal yaşamında hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olur.
  • Daha planlı, daha verimli ve daha etkili çalışmalar yapılmasını ve kişilerin kendilerini sürekli geliştirmeleri mümkün olur.

Beceri kazandırma programları;

  • İş hayatında verimliliği,
  • Kurum içinde sağlıklı iletişimi,
  • Özgüvenini artırır.

Kurumlar personeline aldırdığı her eğitimi bir yatırım olarak görmekte ve çalışanlarının beceri kazandırma programları büyük önem vermektedir. Bu nedenle kurumlar Kişisel Gelişim Eğitimlerine teknik eğitimlerden daha çok önem vermeye başlamışlardır. Çünkü öğrenen organizasyonlar çalışanlarının kurumun en değerli kaynağı olduğunun farkındadır.

Özellikle iş başvurularında beceri kazandırma programları almış olmanın avantajları şunlardır:

  • Beceri kazandırma programlarına katılmış kişilere öncelik tanınmakta ve bu tür eğitim sertifikaları işe alınmada tercih nedeni olmaktadır.
  • Bu eğitimlere katılmış personelin daha etkili iletişim kurabilen, çevresiyle daha kolay uyum sağlayan, kendine güvenen daha sosyal bireyler oldukları görülmektedir.
  • Bu eğitimleri alan çalışanların oluşturduğu kurumlarda hem kişisel hem de kurumsal başarı birlikte görülmektedir.
  • Firmaların zamandan kazanması ve o kişilere ilişkin eğitim maliyetlerinden tasarruf etmesi demektir.

Beceri kazandırma programlarında nelere dikkat edilmelidir?

  • Kişisel Gelişim Eğitimleri mutlaka uzman kadrolardan alınmalıdır.
  • Eğitimin konusu kadar, eğitimin içeriği ve eğitim teknikleri önem taşır. Bu nedenle konusunda uzman, bilimsel ve yöntem olarak etkileşimli, uygulamalı eğitimler tercih edilmelidir.

Şarap Üretim Teknikleri

Şarap üretiminde temel kavramlarının, biyokimyasal dönüşümlerinin anlaşılmasını sağlamak. [Devamı]
Şarap Üretim Teknikleri
2 oturum | Yaklaşık 4 saat
EGESEM Seminer Salonu
120 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Sirke Üretim Teknikleri

Eğitimin amacı Asetik asit fermantasyonunun esaslarının anlaşılmasını ve fermantasyon koşullarını etkileyen faktörlerinin öğrenilmesini sağlamak. Sirke üretiminde kullanılan farklı hammaddeler ve üretim yöntemleri (kesikli, yarı sürekli ve sürekli) hakkında bilgi vermek. [Devamı]
Sirke Üretim Teknikleri
1 oturum | Yaklaşık 4 saat
Egesem Seminer Salonu
120 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Fotoğraf Atölyesi Sertifika Programı

Katılımcılar, fotoğraf çekim ve uygulama tekniklerini kuramsal ve yöntemsel olarak kullanabilecek seviyeye gelecektir. [Devamı]

Yaratıcı Drama Modül 1

Kişisel gelişim ve eğitimde bir yöntem olan yaratıcı dramanın aşamalı olarak öğretilmesidir. Bireylerin gerek özel gerek de profesyonel yaşamlarında empati, uyum, ifade becerisi(bedensel-sözel), stratejik düşünme/davranma, öğrenme-öğretme gibi becerilerini arttırmak hedeflenmektedir. [Devamı]

Yaratıcı Drama Modül 2

Kişisel gelişim ve eğitimde bir yöntem olan yaratıcı dramanın aşamalı olarak öğretilmesidir. Bireylerin gerek özel gerek de profesyonel yaşamlarında empati, uyum, ifade becerisi(bedensel-sözel), stratejik düşünme/davranma, öğrenme-öğretme gibi becerilerini arttırmak hedeflenmektedir. [Devamı]

Öğretim Süreçlerinde Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama yöntemi ile bir dersin/öğrenme/eğitim ortamının planını yapabilme/uygulayabilme [Devamı]
Öğretim Süreçlerinde Yaratıcı Drama
1 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Yalın Satış, Pazarlama ve Ürün Geliştirme

Profesyonellerin, yöneticilerin çalıştığı şirketlerde tam müşteri tatminini uygun maliyette sağlayacak şekilde satışı gerçekleştirmenin ve buna göre ürün geliştirmelerine destek olmak ve / veya mevcut ürünlerinin yalın şekilde müşterilerine anlatılarak satabilme farkındalığını elde etmelerini sağlamak [Devamı]

Profesyonel Yaşamda Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik

Amacı: Duygusal zeka yetkinlikleri konusunda bireylere farkındalık kazandırmak; duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmelerinde rehberlik etmek, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunları çözmede yüksek duygusal zekanın rolünü irdelemektir. [Devamı]
Profesyonel Yaşamda Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik
2 oturum | Yaklaşık 13 saat
Egesem Seminer Salonu
360 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

İletişim Kodları ve Duygusal Zeka Yönetimi

Amacı: Duygusal zeka yetkinlikleri konusunda bireylere farkındalık kazandırmak; duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmelerinde rehberlik etmek, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunları çözmede yüksek duygusal zekanın rolünü irdelemektir. [Devamı]
İletişim Kodları ve Duygusal Zeka Yönetimi
2 oturum | Yaklaşık 13 saat
Konak Atatürk Kültür Merkezi EGESEM Seminer Salonu
360 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel ve Kurumsal Performans Yönetimi

Amacı: Bireylerin performanslarını yönetmeleri nerede nasıl bir yaşam modeli içinde yer alacaklarını öngörmek, yaşam kalitelerini artırmak ve çalıştıkları kurumlara katkıda bulunmak açısından önemlidir. Bireylerin ve kurumların performanslarını artırmayı hedefleyen bu eğitimde kişisel ve kurumsal düzeyde performans yönetim modelleri teorik aktarımın yanı sıra güncel kurum uygulamalarıyla aktarılmaya çalışılmaktadır. [Devamı]
Kişisel ve Kurumsal Performans Yönetimi
1 oturum | Yaklaşık 7 saat
Konak Atatürk Kültür Merkezi EGESEM Seminer Salonu
180 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Ne Düşündüğünü Biliyorum!

Bu eğitimde insanların yüz ifadeleri, beden hareketleri, duruş biçimleri, konuşma şekilleri, ve ses tonlarındaki şifreleri yakalayarak onları akıllıca okumak amacıyla değerli bilimsel görüş ve kanıtlar ile pratik uygulamalar aktarılmaktadır. [Devamı]

Protokol İletişimi ve Yönetimi

Çalışanların iş yaşamında diplomatik, kamusal alan, sosyal ve yönetsel alanlarda gerekli olan törensel ve biçimsel-protokol kurallarını kavramasını, kuramsal bilgi ile iş yaşamındaki somut örnekler arasında ilişki kurması ve yorumlaması resmi iletişim, kılık kıyafet, konuşma biçimi ve davranışları ve temsil yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. [Devamı]
Protokol İletişimi ve Yönetimi
1 oturum | Yaklaşık 7 saat
Egesem Seminer Salonu
180 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Film Dili

Program çerçevesinde etkinliğe katılanların entelektüel bir film eleştirisine sahip olması hedeflenmektedir. Bununla beraber film eleştirisi yöntemlerini kullanarak farklı bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, filmlerin altında yatan derin anlamları okumaları ve gerek dünya gerek Türk sineması ile ilgili öne çıkan yönetmen ve filmlerden kültürel olarak beslenmeleri amaçlanmaktadır. [Devamı]

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. [Devamı]

Satıyorum O halde Varım! -Satış İletişimi Yönetimi

Bu programın öncelikli amacı katılımcının “nasıl satarım?” sorusu yerine “neden satın alıyorlar?” sorusu üzerinde düşünmesini sağlayarak, bilgisini bu yönde geliştirmek ve güncellemektir. Satış işinin öncelikle bir iletişim kurma işi olduğu farkındalığını yaratma. [Devamı]

Üniversite Öğrencilerine Özel Kariyer Planlama Eğitimi

Kariyer Planlama eğitimimiz ile gençler; şimdi hangi adımı atmalıyım? Nasıl ve nereden başlamalıyım? Fırsatlarım neler? Yaratıcı ve yenilikçi yönlerimi nasıl keşfederim? gibi soruların yanıtlarını bulmaya çalışacaklardır. [Devamı]

Happy Kids Club English for pre School (3-6 yaş) (Öğleden sonra gurubu 13.30-15.15)

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nin belirttiği uluslararası dil standartlarına göre okul öncesi programımız A1 seviyesine dinleme, konuşma ve izleme yoluyla ulaşmayı hedeflemektedir. [Devamı]
Happy Kids Club English for pre School (3-6 yaş) (Öğleden sonra gurubu 13.30-15.15)
1 oturum | Yaklaşık 0 saat
150 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizimi

Eğitime katılanların genel teknik çizim programları hakkında bilgilenmelerini gerçekleştirilecektir. AutoCAD programının iki boyutlu ve üç boyutlu teknik resim çiziminde kullanılmasını basit örnekler ile uygulamalı olarak açıkladıktan sonra, geçerli yönetmeliklere uygun olarak genel elektrik projelerinin çizilmesinde programın kullanılması yeteneklerini uygulamalı olarak artırmak üzerine yoğunlaşarak alanda çalışmakta olan ve çalışmak isteyenler ile bilgi paylaşımında bulunmak amaçlanmaktadır [Devamı]

TÜBİTAK 1001, 1002, 3001 ve 3501 Projesi Yazım Atölyesi Modül 1

Atölye eğitimi bitiminde, her katılımcının metni, proje başvurusuna hazır hale gelecektir. [Devamı]

Ev Hanımlarına Yönelik İngilizce

ursiyerleri en temel seviye olan A1+A2 seviyesi’nden B1 seviyesine taşıyarak dil öğrenenlerin kendilerini en basit şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. [Devamı]
Ev Hanımlarına Yönelik İngilizce
1 oturum | Yaklaşık 2 saat
Egesem Seminer Salonu
350 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.