Kaliteli ve Sürekli Eğitimin Adresi
Mesleki Eğitim programları

Mesleki Eğitim programları

Yıllar süren eğitimden sonra kariyerinize bilgi dolu bir şekilde başladınız. Çalıştığınız işlerde de işinize yönelik temel eğitimler aldınız ancak zamanla bilgileriniz eskimeye, alanınız ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kariyerinizde ilerlemek için bilgileriniz güncellemeniz hatta üzerine yeni bilgiler ve tecrübeler eklemeniz gerekmektedir. Bunun için kendi alanınız ile ilgili mesleki gelişim programlarınıza katılmanız size büyük kolaylık ve avantaj sağlayacaktır.

Mesleki gelişim programları, meslekle ilgili güncel konuların detaylı bir şekilde anlatıldığı, çoğunlukla uygulamaya yönelik örneklerden oluşan, en 6 saat en fazla 30 saat süren eğitimlerdir. Bu eğitimler birçok sektöre yönelik hazırlanmakta ve yine çoğunlukla sektör profesyonelleri tarafından verilmektedir. Eğitimler sonunda bir sınav yapılmamakta olup, katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.


Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Katılımcılara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Yüksekte Güvenli Çalışma Bilinci Kazandırmak ve Yüksekte Güvenli Çalışma Sertifikası verilmektedir. [Devamı]

Bilgisayar İşletmenliği

Kursiyerlerimizin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili iş gücü haline getirmek. [Devamı]

Temel Yangın Güvenlik Eğitimi

İlgili Mevzuatlarda belirtilen amaca uygun,eğitilmiş katılımcılara eğitim vermek amaçlanmaktadır. [Devamı]

Yaratıcı Drama Modül 1

Kişisel gelişim ve eğitimde bir yöntem olan yaratıcı dramanın aşamalı olarak öğretilmesidir. Bireylerin gerek özel gerek de profesyonel yaşamlarında empati, uyum, ifade becerisi(bedensel-sözel), stratejik düşünme/davranma, öğrenme-öğretme gibi becerilerini arttırmak hedeflenmektedir. [Devamı]

Öğretim Süreçlerinde Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama yöntemi ile bir dersin/öğrenme/eğitim ortamının planını yapabilme/uygulayabilme [Devamı]
Öğretim Süreçlerinde Yaratıcı Drama
1 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
800 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Hasta Kabul İşlemleri

Kursiyerlerimizin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili iş gücü haline getirmek. [Devamı]

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Kursiyerlerimizin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili iş gücü haline getirmek. [Devamı]

Yalın Satış, Pazarlama ve Ürün Geliştirme

Profesyonellerin, yöneticilerin çalıştığı şirketlerde tam müşteri tatminini uygun maliyette sağlayacak şekilde satışı gerçekleştirmenin ve buna göre ürün geliştirmelerine destek olmak ve / veya mevcut ürünlerinin yalın şekilde müşterilerine anlatılarak satabilme farkındalığını elde etmelerini sağlamak [Devamı]

Profesyonel Yaşamda Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik

Amacı: Duygusal zeka yetkinlikleri konusunda bireylere farkındalık kazandırmak; duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmelerinde rehberlik etmek, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunları çözmede yüksek duygusal zekanın rolünü irdelemektir. [Devamı]
Profesyonel Yaşamda Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik
2 oturum | Yaklaşık 13 saat
Egesem Seminer Salonu
360 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel ve Kurumsal Performans Yönetimi

Amacı: Bireylerin performanslarını yönetmeleri nerede nasıl bir yaşam modeli içinde yer alacaklarını öngörmek, yaşam kalitelerini artırmak ve çalıştıkları kurumlara katkıda bulunmak açısından önemlidir. Bireylerin ve kurumların performanslarını artırmayı hedefleyen bu eğitimde kişisel ve kurumsal düzeyde performans yönetim modelleri teorik aktarımın yanı sıra güncel kurum uygulamalarıyla aktarılmaya çalışılmaktadır. [Devamı]
Kişisel ve Kurumsal Performans Yönetimi
1 oturum | Yaklaşık 7 saat
Konak Atatürk Kültür Merkezi EGESEM Seminer Salonu
180 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Protokol İletişimi ve Yönetimi

Çalışanların iş yaşamında diplomatik, kamusal alan, sosyal ve yönetsel alanlarda gerekli olan törensel ve biçimsel-protokol kurallarını kavramasını, kuramsal bilgi ile iş yaşamındaki somut örnekler arasında ilişki kurması ve yorumlaması resmi iletişim, kılık kıyafet, konuşma biçimi ve davranışları ve temsil yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. [Devamı]
Protokol İletişimi ve Yönetimi
1 oturum | Yaklaşık 7 saat
Egesem Seminer Salonu
180 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

İlgili Mevzuatlarda belirtilen amaca uygun,eğitilmiş katılımcılar oluşturmaktır. [Devamı]

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

İlgili Mevzuatlarda belirtilen amaca uygun,eğitilmiş katılımcılar oluşturmak. [Devamı]

Yönetim Sistemleri ( İç Denetçi )

ULUSLARASI ISO YÖNETİM SİSTEM STANDARTLARININ Kuruluş İçi ‘’İÇ DENETÇİ ‘’ Eğitimini vermek [Devamı]

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. [Devamı]

Satıyorum O halde Varım! -Satış İletişimi Yönetimi

Bu programın öncelikli amacı katılımcının “nasıl satarım?” sorusu yerine “neden satın alıyorlar?” sorusu üzerinde düşünmesini sağlayarak, bilgisini bu yönde geliştirmek ve güncellemektir. Satış işinin öncelikle bir iletişim kurma işi olduğu farkındalığını yaratma. [Devamı]

Şarap Üretim Teknikleri

Şarap üretiminde temel kavramlarının, biyokimyasal dönüşümlerinin anlaşılmasını sağlamak. [Devamı]
Şarap Üretim Teknikleri
2 oturum | Yaklaşık 4 saat
EGESEM Seminer Salonu
120 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Sirke Üretim Teknikleri

Eğitimin amacı Asetik asit fermantasyonunun esaslarının anlaşılmasını ve fermantasyon koşullarını etkileyen faktörlerinin öğrenilmesini sağlamak. Sirke üretiminde kullanılan farklı hammaddeler ve üretim yöntemleri (kesikli, yarı sürekli ve sürekli) hakkında bilgi vermek. [Devamı]
Sirke Üretim Teknikleri
1 oturum | Yaklaşık 4 saat
Egesem Seminer Salonu
120 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Turşu Üretim Teknikleri

Laktik asit fermantasyonun esaslarının anlaşılmasını sağlamak. Laktik asit fermantasyonunda yer alan bakterilerin ve fermantasyon koşullarını etkileyen faktörlerin kontrolünü sağlamak. Farklı fermantasyon üretim tekniklerini tanıtmak. Ayrıca potansiyel problemlerin ve çözüm önerilerinin ne olabileceği hakkında bilgi vermek [Devamı]
Turşu Üretim Teknikleri
1 oturum | Yaklaşık 4 saat
Egesem Seminer Salonu
120 TL TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Sofralık Zeytin Üretim Teknikleri

Zeytin çeşitlerini tanıtıp, sofralık zeytin üretiminde kullanılan üretim teknikleri [Devamı]
Sofralık Zeytin Üretim Teknikleri
1 oturum | Yaklaşık 4 saat
Egesem Seminer Salonu
120 TL TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Sofralık Zeytin Üretim Teknikleri
1 oturum | Yaklaşık 4 saat
Egesem Seminer Salonu
120 TL TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizimi

Eğitime katılanların genel teknik çizim programları hakkında bilgilenmelerini gerçekleştirilecektir. AutoCAD programının iki boyutlu ve üç boyutlu teknik resim çiziminde kullanılmasını basit örnekler ile uygulamalı olarak açıkladıktan sonra, geçerli yönetmeliklere uygun olarak genel elektrik projelerinin çizilmesinde programın kullanılması yeteneklerini uygulamalı olarak artırmak üzerine yoğunlaşarak alanda çalışmakta olan ve çalışmak isteyenler ile bilgi paylaşımında bulunmak amaçlanmaktadır [Devamı]

TS EN ISO/IEC 17024 : 2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

Personel Belgelendirme Akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Sistemi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme çıktısı olarak ; personel belgelendirme sistemleri konusunda çalışma yapmak isteyenler için temel bilginin edinimi hedeflenmektedir. [Devamı]

Film Dili

Program çerçevesinde etkinliğe katılanların entelektüel bir film eleştirisine sahip olması hedeflenmektedir. Bununla beraber film eleştirisi yöntemlerini kullanarak farklı bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, filmlerin altında yatan derin anlamları okumaları ve gerek dünya gerek Türk sineması ile ilgili öne çıkan yönetmen ve filmlerden kültürel olarak beslenmeleri amaçlanmaktadır. [Devamı]

Fotoğraf Atölyesi Sertifika Programı

Katılımcılar, fotoğraf çekim ve uygulama tekniklerini kuramsal ve yöntemsel olarak kullanabilecek seviyeye gelecektir. [Devamı]

TÜBİTAK 1001, 1002, 3001 ve 3501 Projesi Yazım Atölyesi Modül 1

Atölye eğitimi bitiminde, her katılımcının metni, proje başvurusuna hazır hale gelecektir. [Devamı]

Temel Bilirkişilik Eğitim Programı “Uygulama örnekleriyle”

Kurs Sonunda Temel Bilirkişilik Katılım Belgesi ile Temel ve İleri Bilirkişilik Sertifikası Verilecektir . %70 katılım şartı vardır. [Devamı]
Temel Bilirkişilik Eğitim Programı “Uygulama örnekleriyle”
4 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Temel Bilirkişilik Eğitim Programı “Uygulama örnekleriyle”
4 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Temel Bilirkişilik Eğitim Programı “Uygulama örnekleriyle”
4 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Temel Bilirkişilik Eğitim Programı “Uygulama örnekleriyle”
4 oturum | Yaklaşık 0 saat
Egesem Seminer Salonu
500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.